העמותה לקידום הספורט גבעתיים

ליגה כדורסל


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
40301 כדורסל ליגה קט סל ה כולל ערכת ציוד - מאמן: תומר רובין 40301 4 101 4,300 ₪ הירשם
40302 כדורסל ליגה קט סל ה כולל ערכת ציוד- מאמן: אופיר לוי 40302 4 101 4,300 ₪ הירשם
40303 כדורסל ליגה קט סל ו כולל ערכת ציוד- מאמן: אמיר מיטל 40303 4 101 4,300 ₪ הירשם
40304 כדורסל ליגה קט סל ו כולל ערכת ציוד- מאמן: אליאור זיזוב 40304 4 101 4,300 ₪ הירשם
40305 כדורסל ליגה ילדים כיתות ז כולל ערכת ציוד- מאמן: שמוליק קופרק 40305 4 101 4,300 ₪ הירשם
40306 כדורסל ליגה ילדים כיתות ז כולל ערכת ציוד - מאמן: זיו אשכנזי 40306 4 101 4,300 ₪ הירשם
40307 כדורסל ליגה ילדים מחוזית כיתות ח כולל ערכת ציוד- מאמן: אליאו זיזוב 40307 4 101 4,300 ₪ הירשם
40308 כדורסל ליגה ילדים מחוזית כיתות ח כולל ערכת ציוד- מאמן: דורון לזרוב 40308 4 101 4,300 ₪ הירשם
40309 כדורסל ליגה נערים מחוזית כיתות ט כולל ערכת ציוד - מאמן: תומר דרוקר 40309 4 101 4,300 ₪ הירשם
40310 כדורסל ליגה נערים מחוזית כיתות ט כולל ערכת ציוד- מאמן: דורון לזרוב 40310 4 101 4,300 ₪ הירשם
40311 כדורסל ליגה נערים ארצית כיתות י כולל ערכת ציוד- מאמן: אריה רוזנבליט 40311 4 101 4,300 ₪ הירשם
40312 כדורסל ליגה נערים מחוזית כיתות י כולל ערכת ציוד - מאמן: ליאור רוזן 40312 4 101 4,300 ₪ הירשם
40313 כדורסל ליגה נוער לאומית כיתות יא-יב כולל ערכת ציוד מאמן: ליאור רוזן 40313 4 101 4,300 ₪ הירשם
40315 כדורסל ליגה נוער מחוזית2 כיתות יא-יב כולל ערכת ציוד מאמן: אריה רוזנבליט 40315 4 101 4,300 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן