כדורסל 3X3


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
11410011 3X3 כיתות ה-ו 11410011 41 ניתן להירשם עד ה30.4.20 100 ₪ הירשם
11410012 3X3 כיתות ז-ח 11410012 41 ניתן להירשם עד ה30.4.20 100 ₪ הירשם
11410013 3X3 כיתות ט-י 11410013 41 ניתן להירשם עד ה30.4.20 100 ₪ הירשם
11410014 3X3 כיתות יא-יב 11410014 41 ניתן להירשם עד ה30.4.20 100 ₪ הירשם
11410015 3X3 בוגרים/פאפאסל 11410015 41 ניתן להירשם עד ה30.4.20 100 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן