העמותה לקידום הספורט גבעתיים

קטרגל


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
220004 קט רגל גנים בורוכוב 220004 22 יום שלישי 17:20-18:10 מאמן: רוני גואטה 1,850 ₪ הירשם
220005 קט רגל כיתות א בורוכוב 220005 22 ימים ראשון ורביעי בשעה 16:00-16:50 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220006 קט רגל כיתות ב בורכוב 220006 22 ימים ראשון ורביעי בשעה 16:50-17:40 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220007 קט רגל כיתות ג בורוכוב 220007 22 ימים ראשון ורביעי בשעה 17:40-18:30 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220008 קט רגל כיתות ד-ה בורוכוב 220008 22 ימים ראשון ורביעי בשעה 18:30-19:20 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220009 קט רגל כיתות גנים בן גוריון 220009 22 יום רביעי בשעה 16:45-17:30 מאמן: רוני גואטה 1,850 ₪ הירשם
220010 קט רגל כיתות א בן גוריון 220010 22 ימים שני וחמישי בשעה 16:00-16:50 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220011 קט רגל כיתות ב בן גוריון 220011 22 ימים שני וחמישי בשעה 16:50-17:40 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220012 קט רגל כיתות ג בן גוריון 220012 22 108 ימים שני וחמישי בשעה 17:40-18:30 מאמן מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220013 קט רגל כיתות ד-ה בן גוריון 220013 22 ימים שני וחמישי בשעה 18:30-19:20 מאמן: מתן חנוכה 2,450 ₪ הירשם
220014 קט רגל גנים ברנר 220014 22 112 יום שני בשעה 16:45-17:35 מאמן: נדב גרנות 1,850 ₪ הירשם
220015 קט רגל כיתות א ברנר 220015 22 ימים שלישי וחמישי בשעה 16:10-17:00 מאמן: נדב גרנות 2,450 ₪ הירשם
220016 קט רגל כיתות ב ברנר 220016 22 ימים שלישי וחמישי בשעה 17:00-17:50 מאמן: נדב גרנות 2,450 ₪ הירשם
220017 קט רגל כיתות ג-ד ברנר 220017 22 ימים שלישי חמישי בשעה 17:50-18:40 מאמן: נדב גרנות 2,450 ₪ הירשם
220018 קטרגל כיתות ה ברנר 220018 22 ימים שלישי וחמישי בשעה 18:40-19:30 מאמן נדב גרנות 2,450 ₪ הירשם
220019 קט רגל כיתות א גורדון 220019 22 ימים שני וחמישי בשעה 16:00-16:50 מאמן: אמיר שטיינברג 2,450 ₪ הירשם
220020 קט רגל כיתות ב גורדון 220020 22 113 ימים שני וחמישי בשעה 16:50-17:40 מאמן: אמיר שטיינברג 2,450 ₪ הירשם
220021 קט רגל כיתות ג גורדון 220021 22 ימים שני וחמישי בשעה 17:40-18:30 מאמן: אמיר שטיינברג 2,450 ₪ הירשם
220022 קט רגל כיתות א כצנלסון 220022 22 108 ימים ראשון ושלישי בשעה 16:00-16:50 מאמן: דרור ריימונד 2,450 ₪ הירשם
220023 קט רגל כיתות ב+ג כצנלסון 220023 22 108 ימים ראשון ושלישי בשעה 16:50-17:40 מאמן: דרור ריימנוד 2,450 ₪ הירשם
220025 קט רגל גן חובה שמעוני 220025 22 יום ראשון בשעה 17:30-18:10 מאמן: רוני גואטה 1,850 ₪ הירשם
220026 קט רגל טרום חובה שמעוני 220026 22 יום ראשון בשעה 16:45-17:30 מאמן: רוני גואטה 1,850 ₪ הירשם
220027 קט רגל כיתות א שמעוני 220027 22 114 שני וחמישי בשעה 16:00-16:50 מאמן: דרור ריימונד 2,450 ₪ הירשם
220028 קט רגל כיתות ב שמעוני 220028 22 114 שני וחמישי בשעה 16:50-17:40 מאמן: דרור ריימונד 2,450 ₪ הירשם
220029 קט רגל כיתות ג שמעוני 220029 22 114 שני וחמישי בשעה 17:40-18:30 מאמן: דרור ריימונד 2,450 ₪ הירשם
220030 קט רגל לילדים מיוחדים- תושבי גבעתיים 220030 22 יום שישי בשעה 13:30-14:15 מאמן: נדב גרנות 1,000 ₪ הירשם
220031 קט רגל לילדים מיוחדים תושבי חוץ 220031 22 107 1,850 ₪ הירשם
221001 קט-רגל מחנה קיץ 2021 221001 22 1,400 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן